Skip to main content

Ochrana životného prostredia

V dnešnej dobe, keď sa environmentálne otázky stávajú prioritou, je dôležité, aby každý podnik mal záväzok k ochrane životného prostredia. V našej tlačiarni je ochrana životného prostredia jedným z našich hlavných cieľov. Sme si vedomí vplyvu, ktorý tlačiarenský priemysel môže mať na prírodu, a preto sme prijali konkrétne opatrenia na minimalizáciu nášho ekologického odtlačku a podporu udržateľného rozvoja.

tlac nalepiek a etikiet

Používanie ekologicky šetrných materiálov

V našej tlačiarni uprednostňujeme používanie ekologicky šetrných materiálov.

Úspora energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Snažíme sa minimalizovať spotrebu energie vo všetkých našich prevádzkach. Naše tlačiarne sú vybavené modernými zariadeniami, ktoré sú energeticky účinné.

Zušľachtenie v polygrafii 
Tlačiareň Bratislava - korporátne tlačoviny Bratislava, Senec, Trnava

Digitálna tlač a elektronická distribúcia

Sme presvedčení, že digitálna tlač dokumentov a elektronická distribúcia sú udržateľnejším spôsobom šírenia informácií.

Recyklácia a správa odpadu

V našej tlačiarni dávame veľký dôraz na správnu recykláciu a správu odpadu. Vytvárame systém triedenia odpadu, aby sme minimalizovali množstvo odpadu, ktorý sa dostáva na skládky. Recyklujeme papierový odpad a iné materiály, ktoré môžu byť recyklovateľné.

tlac vernostnych kariet
tlaciaren bratislava

Edukácia zamestnancov a zákazníkov

Veríme, že osveta a vzdelávanie sú kľúčovými faktormi v boji za ochranu životného prostredia. Preto poskytujeme vzdelávacie programy pre našich zamestnancov o dôležitosti environmentálnej udržateľnosti a šetrného prístupu k tlači. Sme tiež ochotní poradiť a vzdelávať našich zákazníkov o možnostiach a výhodách udržateľnej tlače.

Ochrana životného prostredia je pre nás viac ako zodpovednosť. Je to posvätný záväzok, ktorý sme prijali s vážnosťou a odhodlaním. Sme hrdí, že naša tlačiarenská spoločnosť sa stala súčasťou ekologickejších a udržateľnejších riešení v priemysle. Sme presvedčení, že každý malý krok smerom k ochrane životného prostredia je dôležitý a môže mať veľký vplyv na budúcnosť našej planéty.