Skip to main content
Hľadať

Ofsetová a digitálna tlač – Ako sa líši cena pri digitálnej a ofsetovej tlači?

Ofsetová a digitálna tlač – Pri výbere medzi digitálnou a ofsetovou tlačou je dôležité zvážiť konkrétne požiadavky projektu, objem tlače a rozpočet. Ceny sa môžu líšiť v závislosti na tlačiarni a množstve tlače.

Obsah:

 1. Definícia digitálnej tlače

 2. Druhy digitálnej tlače

 3. Definícia ofsetovej tlače

 4. Rozdiely medzi digitálnou a ofsetovou tlačou

 5. Čo vplýva na cenu za digitálnu tlač?

 6. Ako sa tvorí cena pri ofsetovej tlači?

 7. Ako sa líši cena a cenotvorba pri digitálnej a ofsetovej tlači?

 

1. Definícia digitálnej tlače

Digitálna tlač predstavuje moderný spôsob reprodukcie obrazov a textov pomocou elektronických zariadení. V kontraste s tradičnými formami tlače, ako sú ofsetová alebo lisová tlač, digitálna tlač využíva digitálne dáta priamo zo vstupného zariadenia, čím eliminuje potrebu tlačových platní alebo lisových valcov.

Kľúčové charakteristiky digitálnej tlače:

 1. Digitálny vstup: Hlavným prvkom digitálnej tlače je využitie digitálnych súborov, často vo formáte ako JPEG, PDF alebo iné, ktoré obsahujú presný opis obrazu alebo textu, ktorý má byť vytláčaný.
 2. Rýchlosť a flexibilita: Digitálna tlač umožňuje rýchle a prispôsobivé tlačenie, čo je výhodné najmä pri malých a stredných nákladoch. Je možné jednoducho meniť obsah bez potreby výmeny tlačových platní alebo valcov.
 3. Personalizácia: Jednou z najvýraznejších výhod digitálnej tlače je schopnosť personalizácie. Každý výtlačok môže byť jedinečný, čo je ideálne pre tlač reklám, vizitiek s personalizovanými údajmi a podobne.
 4. Presnosť a rozlíšenie: Digitálna tlač ponúka vysokú presnosť a rozlíšenie obrazov, čo vedie k jasným a detailným výsledkom. Rôzne technológie digitálnej tlače môžu dosahovať rôzne úrovne kvality.
 5. Minimalizácia odpadu: V porovnaní s tradičnými metódami tlače môže digitálna tlač minimalizovať množstvo odpadu, pretože nevyžaduje použitie lisových platní alebo iných fyzických médií.

Digitálna tlač hraje kľúčovú úlohu v súčasnom svete tlače a je neustále inovovaná s cieľom zlepšovať rýchlosť, kvalitu a udržateľnosť tlače. Jej využitie sa rozprestiera od domácej kancelárie po priemyselné tlačiarne, zohľadňujúc rôzne potreby a odvetvia.

Reklamná tlač, tlač dokumentov, vizitiek, poukážok - BA, SC, TT

2. Druhy digitálnej tlače

Digitálna tlač je široko rozvetvený koncept, ktorý zahŕňa rôzne technológie a prístupy. Každý druh digitálnej tlače má svoje vlastné charakteristiky a výhody, čo umožňuje rôznym odvetviam a aplikáciám vybrať si to najvhodnejšie riešenie. Tu sú niektoré z hlavných druhov digitálnej tlače:

 1. Inkjet tlač:
  • Táto metóda využíva trysky na striekanie malých kvapiek atramentu na médium. Je široko používaná pre tlač fotografii, plagátov a farebných dokumentov. Inkjet tlačiarne môžu byť ideálne pre domáce použitie aj komerčné prostredie.
 2. Laserová tlač:
  • Laserové tlačiarne používajú laser na generovanie elektricky nabitých častíc tonera, ktoré sa potom prichytia k valcovom a prenesú na papier. Táto technológia sa najčastejšie využíva v kancelárskych prostrediach pre rýchlu a efektívnu tlač textových dokumentov.
 3. Dye-sublimation tlač:
  • Dye-sublimation tlač využíva proces, pri ktorom sa farby prenášajú z pevného stavu do plynného a následne prenikajú do povrchu materiálu. Táto metóda je často využívaná pri tlači fotografií na špeciálne médium, ako sú pohľadnice alebo fotografický papier.
 4. Elektrofotografická tlač (LED a laser):
  • Podobná laserovej tlači, elektrofotografická tlač využíva elektrostatický proces na prenos tonera na papier. LED tlačiarne sú variantom laserových tlačiarní, pri ktorých sa na generovanie obrazu používajú diódy emitujúce svetlo namiesto laserov.
 5. 3D tlač:
  • 3D tlač umožňuje vytváranie trojrozmerných objektov vrstva po vrstve. Používa sa v priemyselnom prostredí pre výrobu prototypov, v medicíne pre vytváranie modelov a v umení pre tvorbu špecifických umeleckých diel.
 6. UV tlač:
  • Táto metóda využíva ultrafialové svetlo na vytvrdenie farby alebo atramentu takmer okamžite po kontakte s povrchom. UV tlač sa často používa na tlač reklám, nápisov, alebo dekoratívnych prvkov na rôznych materiáloch.
 7. Sublimačná tlač:
  • Sublimačná tlač využíva prenos farieb z pevného skupenstva na plynné a následný prechod do povrchu materiálu. Používa sa najmä pri tlači na textílie, športové oblečenie a iné materiály, ktoré si želajú odolnosť voči praniu a opotrebeniu.

Každý typ digitálnej tlače má svoje vlastné využitie a prednosti, a voľba závisí od konkrétnych potrieb a preferencií používateľa alebo odvetvia.

Tlačiarenské technológie, polygrafia - Bratislava, Senec, Trnava

3. Definícia ofsetovej tlače

Ofsetová tlač predstavuje významnú techniku tlače, ktorá využíva princíp odmietania vody a oleja na prenos obrazu z tlačovej platne na tlačový povrch. Táto metóda tlače je charakteristická svojou schopnosťou vytvárať vysokokvalitné a konzistentné tlačoviny v hromadnej produkcii. Hlavným kľúčom k úspechu ofsetovej tlače je oddelenie oblastí, ktoré priťahujú olej (tlačiaci obraz) od tých, ktoré priťahujú vodu (tlačový povrch).

Klúčové prvky ofsetovej tlače:

 1. Tlačová platňa:
  • Tlačová platňa je základným prvkom ofsetovej tlače. Na tejto platni je vytvorený obraz alebo text, ktorý sa má tlačiť. Tlačová platňa môže byť vyrobená z hliníka, plastu alebo iných materiálov schopných prenášať obraz na tlačový povrch.
 2. Tlačový valček:
  • Tlačový valček, známy aj ako obrazový valček, prichytáva olej obsiahnutý v farbe z tlačovej platne a prenáša ho na tlačový povrch. Tlačový valček je často gumový alebo elastický, aby efektívne kopíroval obraz na tlačovej platni.
 3. Tlačový povrch:
  • Tlačový povrch je obvykle valcovaný kovový valček, ktorý priťahuje vodu a odmieta olej. Týmto spôsobom vytvára podmienky pre presné prenosy obrazu z tlačovej platne na tlačový povrch.
 4. Rozdiel medzi vodou a olejom:
  • Osnova ofsetovej tlače spočíva v princípe, že tlačový povrch je priťahovaný vodou a olejom odmietaným. Olej sa pritom viaže na tlačový valček a následne prenáša obraz na tlačový povrch. Naopak, voda slúži na odrádzanie oleja od miest, kde nie je žiadany obraz.
 5. Prenos obrazu na médium:
  • Po prenose obrazu na tlačový povrch sa tento obraz prenesie na tlačové médium, či už je to papier, kartón alebo iný materiál. Tento proces umožňuje vytváranie vysokokvalitných tlačovín s jasnými a ostrými detailmi.
 6. Farby a inkousty:
  • Ofsetová tlač využíva širokú škálu farieb a inkustov, ktoré sa nanášajú na tlačový povrch pomocou tlačového valčeka. Farby sa potom prenášajú na tlačové médium, vytvárajúc konečný tlačový výstup.

Ofsetová tlač je ideálna pre hromadnú produkciu vysokokvalitných tlačovín, vrátane novín, časopisov, kníh a iných komerčných materiálov. Jej efektívnosť spočíva v presnom prenose obrazu a schopnosti tlačiť na rôzne druhy médii.

ofsetová tlač

4. Rozdiely medzi digitálnou a ofsetovou tlačou:

 1. Princíp tlače:
  • Digitálna tlač: Používa digitálny súbor na priamy prenos obrazu na tlačový povrch bez použitia tlačovej platne. Každý výtlačok môže byť jedinečný.
  • Ofsetová tlač: Vytvára obraz na tlačovej platni, ktorý sa potom prenáša na tlačový povrch prostredníctvom sérií valcov a chemických procesov.
 2. Hromadná produkcia:
  • Digitálna tlač: Je vhodná pre krátke a stredné náklady, čím je ideálna pre malé náklady a personalizovanú tlač.
  • Ofsetová tlač: Efektívnejšia pri veľkých tlačových nákladoch a masovej produkcií, kde je cena na jednotku nižšia.
 3. Personalizácia:
  • Digitálna tlač: Ľahko umožňuje personalizáciu každého výtlačku, čo je výhodné pre marketingové materiály a individuálne projekty.
  • Ofsetová tlač: Personalizácia je obmedzená, pretože proces tlače vyžaduje vytvorenie tlačovej platne pre každý jednotlivý obraz.
 4. Kvalita tlače:
  • Digitálna tlač: Poskytuje vysokú kvalitu tlače, najmä pri malých a stredných nákladoch. Ideálna pre detailné obrázky a grafiku.
  • Ofsetová tlač: Dosahuje vysokú kvalitu tlače, najmä pri veľkých nákladoch, s presnými farbami a detailnými obrazmi.
 5. Rýchlosť tlače:
  • Digitálna tlač: Rýchla a flexibilná, s možnosťou okamžitého štartu tlače bez potreby prípravy.
  • Ofsetová tlač: Vyžaduje dočasnú prípravu pred tlačou, čo môže spôsobiť dlhší čas na začatie produkcie, ale potom dosahuje vyššiu rýchlosť v hromadnej produkcií.
 6. Náklady na začiatok:
  • Digitálna tlač: Nízke náklady na začiatok v porovnaní s ofsetovou tlačou, pretože nevyžaduje drahú tlačovú platňu.
  • Ofsetová tlač: Vyššie počiatočné náklady v dôsledku prípravy tlačovej platne, čo môže byť nevýhodné pre malé tlačové náklady.
 7. Typy médii:
  • Digitálna tlač: Flexibilnejšia pri tlači na rôznych formátoch a typoch médií.
  • Ofsetová tlač: Ideálna pre tlač na tradičných médiách, ako sú papier a kartón.
 8. Udržateľnosť:
  • Digitálna tlač: Môže byť ekologickejšia, pretože nevytvára veľké množstvo odpadu v porovnaní s ofsetovou tlačou.
  • Ofsetová tlač: Môže mať väčší environmentálny dopad, najmä kvôli vytváraniu tlačových platní a chemických procesov.
 9. Variabilita farieb:
  • Digitálna tlač: Môže mať obmedzený farebný rozsah, ale moderné technológie sú schopné dosiahnuť širokú škálu farieb.
  • Ofsetová tlač: Poskytuje rozsiahly farebný rozsah a presnosť v tlači farieb.

Porovnanie digitálnej a ofsetovej tlače závisí od konkrétnych potrieb, nákladov a kvalitatívnych špecifikácií projektu. Každá metóda má svoje výhody a obmedzenia, ktoré treba zvážiť pri výbere správnej techniky tlače.

tlač dokumentov bratislava

5. Čo vplýva na cenu za digitálnu tlač?

Cena digitálnej tlače sa vypočítava na základe niekoľkých faktorov, ktoré zohľadňujú rôzne aspekty tlačovej práce. Tu sú hlavné faktory ovplyvňujúce cenu digitálnej tlače:

 1. Formát a veľkosť tlače:
  • Cena digitálnej tlače sa často odvíja od fyzických rozmerov tlačových materiálov. Väčšie formáty alebo špecifické veľkosti môžu ovplyvniť konečnú cenu.
 2. Typ tlačiarní:
  • Rôzne typy digitálnych tlačiarní môžu mať rôzne náklady. Napríklad, tlačiareň s vyšším rozlíšením a pokročilými funkciami môže byť drahšia na prevádzku, ale zároveň poskytuje vyššiu kvalitu tlače.
 3. Farby a farebný rozsah:
  • Cena sa zvyčajne zvyšuje s počtom použitých farieb a farebným rozsahom. Full-color (CMYK) tlač bude pravdepodobne drahšia než jednofarebná tlač.
 4. Typ a kvalita materiálu:
  • Voľba tlačového média má významný vplyv na cenu. Rôzne typy papiera, kartónu alebo iných materiálov môžu mať odlišné náklady.
 5. Objem tlače:
  • Často platí pravidlo, že čím väčší objem tlače, tým nižšia cena na jednotku. Tlač v hromadnej produkcií môže priniesť výhodnejšie cenové ponuky.
 6. Rýchlosť tlače a termíny dodania:
  • Rýchlejšie tlačiarne alebo zvolenie rýchlejších tlačových nastavení môže zvýšiť cenu. Rovnako tak aj krátke termíny dodania môžu mať vplyv na konečnú cenu.
 7. Komplexnosť a úpravy:
  • Prípadné úpravy obrázkov, grafiky alebo dodatočné spracovanie môžu pridať k nákladom na digitálnu tlač.
 8. Personalizácia:
  • Personalizované tlačoviny, ktoré vyžadujú jedinečné údaje na každej stránke, môžu mať vyššie náklady na prípravu a tlač v porovnaní s hromadnou produkcíou.
 9. Kvalita tlače:
  • Tlač s vyšším rozlíšením a kvalitou farieb bude pravdepodobne drahšia, ale môže ponúknuť výrazne lepší vizuálny dojem.
 10. Udržateľnosť a ekologické faktory:
  • Použitie ekologických materiálov alebo procesov môže mať vplyv na cenu, ale zároveň môže byť dôležité z hľadiska environmentálnej zodpovednosti.
Rýchla tlač dokumentov Bratislava, Senec, Trnava

6. Ako sa tvorí cena pri ofsetovej tlači?

Cena ofsetovej tlače je ovplyvnená rôznymi faktormi, ktoré zahŕňajú rôzne aspekty tlačovej práce. Tu sú hlavné faktory ovplyvňujúce cenu ofsetovej tlače:

 1. Formát a veľkosť tlače:
  • Cena ofsetovej tlače môže závisieť od fyzických rozmerov tlačových materiálov. Väčšie formáty alebo špecifické veľkosti môžu mať vplyv na konečnú cenu.
 2. Typ tlačiarne:
  • Rôzne typy ofsetových tlačiarní môžu mať rôzne náklady. Napríklad, moderné a automatizované tlačiarne sú schopné efektívnejšej produkcie, ale môžu mať vyššiu počiatočnú investíciu.
 3. Farby a farebný rozsah:
  • Cena ofsetovej tlače sa často odvíja od počtu použitých farieb a farebného rozsahu. Full-color (CMYK) tlač bude pravdepodobne drahšia než jednofarebná tlač.
 4. Množstvo tlače:
  • Objem tlače má významný vplyv na cenu. Čím vyšší je počet tlačených kusov, tým nižšia je cena na jednotku, pretože náklady na prípravu sa rozpočítavajú medzi viac kusov.
 5. Typ tlačovej platne:
  • Materiál a typ tlačovej platne môžu ovplyvniť náklady. Vyššia kvalita tlačovej platne môže zabezpečiť lepšiu reprodukciu obrazu, ale môže byť aj drahšia.
 6. Typ a kvalita tlačového média:
  • Rôzne druhy papiera, kartónu alebo iných tlačových médií môžu mať rôzne náklady. Kvalitné médiá môžu prispieť k vyššej cene.
 7. Úpravy a finálna úprava:
  • Prípadné úpravy obrázkov, grafiky alebo dodatočné spracovanie môžu pridať k nákladom na ofsetovú tlač.
 8. Personalizácia:
  • Personalizované tlačoviny, ktoré vyžadujú jedinečné údaje na každej stránke, môžu mať vyššie náklady na prípravu a tlač v porovnaní s hromadnou produkcíou.
 9. Kvalita tlače:
  • Výber vyššieho rozlíšenia a lepšej kvality tlače môže zvýšiť náklady, ale zároveň prinesie lepšie výsledky.
 10. Udržateľnosť a ekologické faktory:
  • Použitie ekologických materiálov alebo procesov môže mať vplyv na cenu, ale zároveň môže byť dôležité z hľadiska environmentálnej zodpovednosti.

Pri stanovovaní ceny ofsetovej tlače je dôležité zvážiť tieto faktory v súvislosti s konkrétnymi požiadavkami projektu a rozhodnúť sa na základe optimálneho pomeru medzi kvalitou a nákladmi. Ceny sa môžu líšiť medzi tlačiareňami, a preto je vhodné získať niekoľko cenových ponúk predtým, ako sa rozhodnete.

Tlač plagátov a letákov - Bratislava, Senec, Trnava

6. Ako sa líši cena a cenotvorba pri digitálnej a ofsetovej tlači?

Cena a cenotvorba pri digitálnej a ofsetovej tlači sa líšia v závislosti na niekoľkých kľúčových faktoroch. Tu sú hlavné rozdiely v cenách a procese stanovovania ceny oboch metód tlače:

Digitálna tlač:

 1. Náklady na začiatok:
  • Digitálna tlač nevyžaduje vytvorenie tlačovej platne, čo výrazne zníži počiatočné náklady v porovnaní s ofsetovou tlačou. Je to výhodné pre malé a stredné náklady a projekty s krátkymi nákladmi.
 2. Personalizácia:
  • Digitálna tlač umožňuje jednoduchú personalizáciu, kde každý výtlačok môže obsahovať jedinečné informácie. Tento prístup je ideálny pre marketingové materiály, vizitky a ďalšie personalizované projekty.
 3. Rýchlosť a flexibilita:
  • Digitálna tlač je rýchla a flexibilná, s možnosťou okamžitého štartu tlače bez potreby prípravy tlačovej platne. Toto je výhodné pre núdzové situácie a krátke termíny dodania.
 4. Malý a stredný objem tlače:
  • Cena na jednotku môže byť vyššia pri väčšom objeme, pretože digitálna tlač nie vždy dosahuje rovnakú úroveň úspory nákladov na hromadnú produkciu.

Ofsetová tlač:

 1. Náklady na prípravu:
  • Ofsetová tlač vyžaduje vytvorenie tlačovej platne, čo predstavuje vyššie počiatočné náklady v porovnaní s digitálnou tlačou. Tento faktor robí ofsetovú tlač ideálnou pre väčšie objemy tlače.
 2. Hromadná produkcia:
  • Ofsetová tlač je efektívnejšia pri veľkých tlačových nákladoch, a preto môže poskytnúť výhodnejšie cenové ponuky pri väčšom objeme.
 3. Kvalita tlače:
  • Ofsetová tlač dosahuje vysokú kvalitu tlače, s presnými farbami a detailnými obrazmi. Je ideálna pre tlačoviny, kde je dôležitá vysoká kvalita reprodukcie obrazu.
 4. Široký farebný rozsah:
  • Ofsetová tlač ponúka široký farebný rozsah, čo je výhodné pre tlač farbne náročných materiálov.
 5. Cena na jednotku pri veľkom objeme:
  • Ofsetová tlač je často cenovo konkurencieschopná pri veľkých tlačových nákladoch, kde cena na jednotku môže byť výrazne nižšia než pri digitálnej tlači.
 6. Náklady na opravy:
  • V prípade potreby úprav alebo opráv, digitálna tlač je flexibilnejšia a môže byť menej nákladná než zmena tlačovej platne pri ofsetovej tlači.
tlac katalogov

V tlačiarni SmartPrint máme s tlačou dlhoročné skúsenosti. Radi vám poradíme ohľadom výroby a vytlačíme vaše projekty. Nechajte tlač na nás.

CENOVÁ KALKULÁCIA
Vyplňte formulár a cenovú kalkuláciu vám zašleme na email.

  V prípade potreby nás kontaktuje na
  +421 918 344 177
  + 421 911 623 516
  alebo na
  studio@smart-print.sk

  Ofsetová a digitálna tlač: Kľúčové technológie v modernom tlačiarenskom priemysle

  V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete tlače zohrávajú ofsetová a digitálna tlač rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní vysokokvalitných tlačových materiálov. Obidve tieto technológie majú svoje unikátne vlastnosti a výhody, ktoré ich robia nenahraditeľnými v rôznych oblastiach tlačiarenskeho priemyslu.

  Čo je ofsetová tlač?

  Ofsetová tlač je tradičná tlačová technológia, ktorá sa používa už desiatky rokov. Základným princípom ofsetovej tlače je prenášanie atramentu z dosky na gumový valec a následne na tlačový povrch. Ofsetová tlač je známa svojou vysokou kvalitou obrazu a schopnosťou tlačiť veľké náklady efektívne a ekonomicky.

  Výhody ofsetovej tlače:

  1. Vysoká kvalita obrazu: Ofsetová tlač poskytuje ostré a čisté výtlačky s vynikajúcimi farbami.
  2. Ekonomická efektívnosť pri veľkých nákladoch: Pri veľkých objemoch tlače je ofsetová tlač cenovo výhodná.
  3. Široký výber tlačových materiálov: Ofsetová tlač umožňuje tlačiť na rôzne typy papierov a iných materiálov.

  Čo je digitálna tlač?

  Digitálna tlač je modernejšia technológia, ktorá umožňuje tlačiť priamo z digitálnych súborov bez potreby vytvárania tlačových foriem. Digitálna tlač sa často používa pre malé a stredné náklady, kde je flexibilita a rýchlosť dôležitá.

  Výhody digitálnej tlače:

  1. Rýchlosť a flexibilita: Digitálna tlač umožňuje rýchle a jednoduché zmeny v tlačových súboroch.
  2. Nízke náklady pri malých nákladoch: Pre malé objemy tlače je digitálna tlač cenovo efektívna.
  3. Personalizácia: Digitálna tlač umožňuje jednoducho personalizovať každý výtlačok, čo je ideálne pre marketingové materiály a priame poštové kampane.

  Porovnanie ofsetovej a digitálnej tlače

  Pri výbere medzi ofsetovou a digitálnou tlačou je dôležité zvážiť konkrétne potreby a požiadavky projektu. Ofsetová tlač je vynikajúca pre veľké náklady, kde je kvalita a jednotnosť tlače kľúčová. Na druhej strane, digitálna tlač je ideálna pre rýchle, malé náklady a personalizované výtlačky.

  • Náklady: Ofsetová tlač je nákladovo efektívna pri veľkých nákladoch, zatiaľ čo digitálna tlač je výhodnejšia pre malé náklady.
  • Rýchlosť: Digitálna tlač umožňuje rýchlejšiu produkciu a jednoduché úpravy, zatiaľ čo ofsetová tlač vyžaduje viac prípravnej práce.
  • Kvalita: Obidve technológie ponúkajú vysokú kvalitu, no ofsetová tlač je zvyčajne preferovaná pre veľmi vysoké nároky na detail a farbu.

  Budúcnosť ofsetovej a digitálnej tlače

  Ofsetová a digitálna tlač budú aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu v tlačiarenskom priemysle. S neustálym technologickým pokrokom sa očakáva, že sa obidve technológie budú vyvíjať a zlepšovať, čím poskytujú ešte vyššiu kvalitu a efektívnosť.

  V modernom tlačiarenskom prostredí je často výhodné kombinovať ofsetovú a digitálnu tlač, aby sa dosiahli optimálne výsledky pre rôzne typy projektov. Napríklad, ofsetová tlač môže byť použitá pre veľké náklady základných materiálov, zatiaľ čo digitálna tlač môže byť využitá na personalizáciu a úpravy týchto materiálov podľa potreby.

  Ofsetová a digitálna tlač sú dve základné technológie, ktoré tvoria základ moderného tlačiarenského priemyslu. Každá z nich má svoje jedinečné výhody a aplikačné oblasti, ktoré z nich robia nepostrádateľné nástroje pre tlačiarov po celom svete. Výber medzi ofsetovou a digitálnou tlačou závisí od konkrétnych požiadaviek a cieľov projektu, no obe tieto technológie zaručujú vysokú kvalitu a efektívnosť tlače.